Önéletrajz

Személyi adatok

Név Bernát Péter
Születési dátum 1985.05.26

Szakmai tapasztalat

Egyetemi tanársegéd

Időtartam 2014 szeptemberétől
Munkáltató ELTE Informatikai Kar, Média és Oktatásinformatika Tanszék
Főbb tevékenységek oktatás magyar és angol nyelven; kutatás és tananyagfejlesztés
Kutatási téma a programozástanítás módszertana és az oktatási célú programozási nyelvek

Informatika-matematika tanár

Időtartam 2009. szeptember – 2014. június
Munkáltató Szent István Gimnázium, Budapest
Főbb tevékenységek informatika és matematika tanítása a 7-12. évfolyamon, részvétel iskolai rendezvények szervezésében, plakátok tervezése

Tanulmányok

Informatika Doktori Iskola – Abszolutórium

Időtartam 2011. szeptember – 2014. június
Intézmény ELTE Informatika Doktori Iskola

Informatika-matematika szakos tanár

Időtartam 2004. szeptember – 2010. június
Intézmény ELTE Informatikai Kar – Természettudományi Kar
Szakdolgozat címe A Scratch programozási környezet didaktikai szempontú elemzése és alkalmazási lehetőségei az informatikaoktatásban

Nyelvismeret

Magyar nyelv anyanyelv
Angol nyelv B2
Olasz nyelv B1

Tudományos önéletrajz

Bernát Péter 1985. május 26-án született Budapesten.

2004-ben kitűnő érettségi vizsgát tesz a budapesti Szent István Gimnáziumban informatika tagozaton, és felvételt nyer az ELTE TTK–IK matematika-informatika tanári szakára.

2007 óta érdeklődése középpontjában a bevezető programozástanítás áll: elkészíti az ebben az évben megjelent Scratch programozási környezet magyar nyelvű fordítását, és néhány hallgatótársával együttműködve elindítja az első magyar nyelvű Scratch internetes portált tizenhárom leckéből álló saját tananyagával, amelyre a hazai sajtó is felfigyel (index.hu, radiocafé). 2010-ben Dr. Turcsányi-Szabó Márta egyetemi docens témavezetésével írt, A Scratch programozási környezet didaktikai szempontú elemzése és alkalmazási lehetőségei az informatikaoktatásban című szakdolgozatát jelesre védi meg, és ugyanilyen minősítésű diplomát szerez.

2009-től 2014-ig informatikát és matematikát tanít a 7–12. évfolyamon a budapesti Szent István Gimnáziumban. Programozószakköröket tart a 7–8. osztályosoknak, és rendszeresen vesz részt az informatikai és más témájú iskolai rendezvények szervezésében.

2011-ben jelentkezik az ELTE Informatika Doktori Iskolába, ahova állami ösztöndíjjal felvételt nyer. Kutatási témája a bevezető programozástanítás stratégiái, módszerei és nyelvei. Témavezetője Dr. Zsakó László tanszékvezető egyetemi docens. 2014-ben abszolvál.

Ettől az évtől kezdve egyetemi tanársegéd az ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszékén. Magyar és angol nyelven oktat elsősorban informatikatanár és programtervező informatikus szakos hallgatókat. Kidolgozza az osztatlan tanárképzés több új tantárgyát, tananyagokat és oktatási segédleteket készít. Kiemelt feladata a Scratch programozási nyelv beillesztése a tanárképzésbe. Hazai és nemzetközi konferenciákon ad elő (ICAI, DidMatTech, Info Éra, InfoDidact) és szaklapokban publikál (Acta Didactica Napocensia, Teaching Mathematics and Computer Science) főként a teknőcgrafika, a robotika, az animációkészítés, a játékfejlesztés és a szimuláció programozástanítási stratégiák témakörében. Szakmai hitvallása, hogy a bevezető programozástanításnak a kreatív-önkifejező alkotásról kell szólnia, ami által a 21. századi kompetenciák fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszközévé válhat a köznevelésben.