Kutatás

Kutatási terület

Kutatásaim középpontjában a bevezető programozástanítás módszertana és programozási nyelvei állnak. Napjainkra a neveléstudományban elfogadottá vált, hogy a programozás olyan alapkészség, amelyet mindenkinek el kell sajátítania, és amelynek kulcsszerepe van a 21. századi kompetenciák fejlesztésében.

A tanulók érdeklődésétől és képességeitől függően számos nagy programozástanítási terület választható, amelyek közül elsősorban a teknőcgrafikával, a robotikával, az animációkészítéssel és a játékfejlesztéssel foglalkozom. Emellett az oktatási célú programozási nyelvek két leggyakoribb kódbeviteli lehetősége, a blokkalapú és a szövegalapú kódolás is a kutatásaim tárgyát képezik.

Kiemelt célom a tudásmegosztás: olyan publikációk létrehozása, amelyek segítik az informatikatanárokat a programozástanítási területek (és a programozási nyelvek) kiválasztásában és alkalmazásában a közoktatásban.

Publikációk

Aktuális publikációs jegyzékem a Magyar Tudományos Művek Tárában olvasható.