Önéletrajz

Szakmai tapasztalat

Egyetemi adjunktus

 • Időtartam: 2020 októberétől

 • Munkáltató: ELTE Informatikai Kar, Média és Oktatásinformatika Tanszék

 • Főbb tevékenységek: oktatás magyar és angol nyelven, kutatás, tananyagfejlesztés, országos versenyfeladatok előállítása

 • Kutatási téma: a programozástanítás módszertana és az oktatási célú programozási nyelvek

Egyetemi tanársegéd

 • Időtartam: 2014. szeptember – 2020. október

 • Munkáltató: ELTE Informatikai Kar, Média és Oktatásinformatika Tanszék

 • Főbb tevékenységek: oktatás magyar és angol nyelven, kutatás, tananyagfejlesztés, országos versenyfeladatok előállítása

 • Kutatási téma: a programozástanítás módszertana és az oktatási célú programozási nyelvek

Informatika-matematika tanár

 • Időtartam: 2009. szeptember – 2014. június

 • Munkáltató: Szent István Gimnázium, Budapest

 • Főbb tevékenységek: informatika és matematika tanítása a 7-12. évfolyamon, részvétel iskolai rendezvények szervezésében, plakátok tervezése

Tanulmányok

Informatikai tudományok doktora

 • Időtartam: 2011. szeptember – 2020. augusztus

 • Intézmény: ELTE Informatika Doktori Iskola

 • Disszertáció címe: A bevezető programozástanítás stratégiái

 • Doktori fokozat minősítése: summa cum laude

Informatika-matematika szakos tanár

 • Időtartam: 2004. szeptember – 2010. június

 • Intézmény: ELTE Informatikai Kar – Természettudományi Kar

Nyelvismeret

 • Magyar nyelv: anyanyelv

 • Angol nyelv: B2

 • Olasz nyelv: B1

Tudományos önéletrajz (E/3)

Bernát Péter 1985. május 26-án született Budapesten.

2004-ben kitűnő érettségi vizsgát tett a budapesti Szent István Gimnáziumban informatika tagozaton, és felvételt nyert az ELTE TTK–IK matematika-informatika tanári szakára.

2007 óta érdeklődése középpontjában a bevezető programozástanítás áll: ebben az évben elkészítette a Scratch programozási környezet magyar nyelvű fordítását, és néhány hallgatótársával együttműködve elindította az első magyar nyelvű Scratch internetes portált saját tananyagával, amelyre a hazai sajtó is felfigyelt (index.hu, radiocafé).

2010-ben Dr. Turcsányi-Szabó Márta egyetemi docens témavezetésével írt, A Scratch programozási környezet didaktikai szempontú elemzése és alkalmazási lehetőségei az informatikaoktatásban című szakdolgozatát jelesre védte meg, és ugyanilyen minősítésű diplomát szerzett.

2009-től 2014-ig informatikát és matematikát tanított a 7–12. évfolyamon a budapesti Szent István Gimnáziumban. Programozószakköröket tartott a 7–8. osztályosoknak, és rendszeresen vett részt az informatikai és más témájú iskolai rendezvények szervezésében.

2011-ben jelentkezett az ELTE Informatika Doktori Iskolába, ahova állami ösztöndíjjal felvételt nyert. Kutatási témája a bevezető programozástanítás stratégiái, módszerei és nyelvei voltak. Témavezetője Dr. Zsakó László tanszékvezető egyetemi docens volt. A bevezető programozástanítás stratégiái című értekezését 2020. május 26-án védte meg summa cum laude minősítéssel.

2014-től egyetemi tanársegéd, 2020-tól egyetemi adjunktus az ELTE IK Média- és Oktatásinformatika Tanszékén. Magyar és angol nyelven oktat elsősorban informatikatanár és programtervező informatikus szakos hallgatókat. Kidolgozta az osztatlan tanárképzés több új tantárgyát, tananyagokat és oktatási segédleteket készít. Kiemelt feladata a Scratch programozási nyelv beillesztése a tanárképzésbe. Hazai és nemzetközi konferenciákon ad elő (ICAI, DidMatTech, Info Éra, InfoDidact) és szaklapokban publikál (Acta Didactica Napocensia, Teaching Mathematics and Computer Science) főként a teknőcgrafika, a robotika, az animációkészítés és a játékfejlesztés programozástanítási stratégiák témakörében.

Szakmai hitvallása, hogy a bevezető programozástanításnak a kreatív-önkifejező alkotásról kell szólnia, ami által a 21. századi kompetenciák fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszközévé válhat a köznevelésben.